E-post

info@3ccc.se

Telefon

+46 (0)418 - 411 900

Besöksadress

Stationsplan 5, 268 73 Billeberga

Korrosion armering

Korrosion armering

Betong är i sig ett väldigt bra korrosionsskydd. Genom sitt höga pH-värde passiveras stål som är ingjuten i betong. Detta ända tills armeringen utsätts för korrosion. Det gör den på grund av inträngande klorider som bryter ner passivskiktet. Eftersom korrosionsprodukterna har en större volym än stål, börjar betongen att spjälkas, vilket i förlängningen kan få armeringen att kollapsa. 

Korrosion av armering sker när en elektrokemisk process som uppstår i samband med att armeringen utsätts för specifika miljöförhållande. Havsvatten hos bropelare, kajer och kylvattenvägar, vägsalt som bilar sprider på vägbanor och i parkeringsgarage, eller klorerat vatten i badhus, är exempel på problematiska miljöer. När sedan armeringen exponeras för luft, får syret i luften fritt tillträde, vilket får korrosionen att accelerera samtidigt som betongens pH-värde sjunker. 

Andra orsaker till förkortad livslängd på armering är frostskador och mekaniska skador som kan frilägga armeringen (båt som kör in i kaj, eller bil mot bro). Traditionella reparationer där man lagar skador på en gammal betongkonstruktion med ny betong, kan accelerera korrosionen på armeringen då den nya betongen ger ett högt pH-värde och den gamla ett lågt. 

För att inte ny korrosion ska underminera lagningen är det därför nödvändigt att ta bort all kloridförorenad betong kring reparationen.

Exempel på tillämpningsområde

Katodiskt skydd i betongkonstruktion

Våra lösningar

Thor kontrollpanel – katodiskt korrosionsskydd

Thor kontrollenhet

En Thor-enhet kan styra upp till 20 likriktare i konstant ström-, spännings- eller potentialläge. Totalt 96 referenselektroder kan anslutas till systemet.

I standardversionen sköts systemet från en lokal kontrollpanel. Som ett alternativ kan ett fjärrsystem användas.

Likritare används som katodiskt skydd

Likriktare

Våra likriktare är utvecklade för katodiskt skydd. Tack vare switch mode-teknik hålls deras storlek och vikt till ett minimum.
MMO-belagd anod

Anoder

Vi levererar MMO-belagda anoder av titan för påtryckt ström och offeranoder i en rad olika utföranden beroende på specifika användningsområden. Nedan finns datablad för två vanliga anodtyper.

LC Probe och DataCell

LC Probe är en testsond som har utvecklats för att detektera lokal växelströmskorrosion hos nedgrävda rörledningar. Den fungerar lika bra som varning för annan slags korrosion. DataCell är en avancerad datalogger, utvecklad för automatiserad fjärrövervakning. Båda produkterna är fristående och självförsörjande med enkel funktionalitet – och pålitliga i tuffa miljöer.

Vill du veta mer om våra produkter?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!