E-post

info@3ccc.se

Telefon

+46 (0)418 - 411 900

Besöksadress

Stationsplan 5, 268 73 Billeberga

Stål i betong

Vad används stål i betong till?

En innovation från 1800-talet, stål i betong började användas för att göra betongkonstruktioner stabilare och starkare. Men som historien visat oss, har detta tillvägagångssätt inte bestått tidens tand som sina föregångare. 

Några av antikens betongkonstruktioner står kvar till denna dag – 2000 år efter att de gjutits. I jämförelse har många stålarmerade betongmotorvägar, broar och byggnader redan börjat fala isär. 

Hur kan det vara så? 

Först, varför börjande man använda stålarmerad betong?

Syftet med att man började använda stål i betong var för att förbättra betongens kapacitet att bära tyngre fordon och konstruktioner – man ville hitta ett sätt att nyttja betongens tryckfasthet med stålets dragfasthet.  

Stål i betong används för att hålla ihop betongen, förhindra stora sprickor och ge total stadga. Denna extra stadga möjliggör produktion av längre, tunnare, fribärande strukturer och plattor som är mer strukturellt stabila på grund av förstärkningen. 

Eftersom stålarmering kan stärka tunnare betongplattor kan betongentreprenörer använda mindre betong och ändå bibehålla samma stadga. Att använda mindre betong sparar tid och arbetskostnader för att leverera, transportera, blanda och gjuta betong. 

Stål är också ett prisvärt material och är billigare än några av de alternativa förstärkningsalternativen, såsom aluminiumbrons och rostfritt stål. 

Varför faller det isär?

Även om kostnadsbesparningarna på kort sikt är uppenbara, tas ofta inte långsiktiga konstnader för underhåll, reparationer och utbyte i beräkning. 

Stålets huvudkomponent, järn, är rostbenägen. Järn löper risk att korrodera, framförallt vid exponering av, exempelvis havsvatten och vägsalt. Denna korrosion kan vara särskild svår att upptäcka i betongkonstruktioner, vilket kan få kostsamma konsekvenser. Korrosion i betong bidrar till en kortare livslängd för konstruktionen på hela 50 till 100 år, med försämring som är tydlig redan efter 10 år.  

Förekomsten av stål i betong gör att betongen blir mer benägen att spricka. När fukt tränger in i sprickorna skapas en elektrokemisk reaktion, där ena änden av armeringsjärnet blir en anod medan den andra änden blir en katod. Detta driver korrosion och omvandlar stål till rost. 

En expansion som i sin tur, skapar större sprickor till dess att betongen spjälkar. 

Resultatet blir sönderfallande byggnader, broar och annan infrastruktur. 

Spricka orsakad av stål i betong

Våra lösningar för katodiskt korrosionsskydd

Vill du veta mer om våra produkter?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!