E-post

info@3ccc.se

Telefon

+46 (0)418 - 411 900

Besöksadress

Stationsplan 5, 268 73 Billeberga

Applikationer

Kompletta System

Vi designar och tillverkar komponenter med utgångspunkt från platsen, installationsmiljön och de driftsförhållanden som gäller för din specifika tillämpning.

Skyddsobjekten återfinns vanligen i kraftverk, processindustrier och inom infrastruktur och olja-gassektorn.

Kompletta System

Vi designar och tillverkar komponenter med utgångspunkt från platsen, installationsmiljön och de driftsförhållanden som gäller för din specifika tillämpning.

Skyddsobjekten återfinns vanligen i kraftverk, processindustrier och inom infrastruktur och olja-gassektorn.

Kraftverk

Historiskt sett har vår vanligaste typ av projekt handlat om applikationer i kraftverk. En betydande del av vår produktutveckling, kvalitetshantering och dokumenthantering är formad av detta.

När havsvatten används som kylvatten utsätts flera delar av ett kraftverk för förhållanden som är mycket gynnsamma för korrosion. Katodiskt skydd med påtryckt ström (ICCP) är ett kostnadseffektivt sätt att hantera sådana problem.

Exempelprojekt:

Plats: Hong Kong
Omfattning: Design och leverans av flera katodskyddssystem i kraftverk av typ CCGT

Plats: Thailand
Omfattning: Design och leverans av katodiskt skyddssystem för kondensorvattenboxar i kraftverk

Plats: Sweden
Omfattning: Design och leverans av katodiskt skyddssystem för kylvattenkanaler

Plats: Saudiarabien
Omfattning: Design och leverans av katodiska skyddssystem för cisterner, pumpar, rörledningar och vattenintag

A nuclear power station with hill landscape and blue sky.
Agricultural Silos. Building Exterior. Storage and drying of grains, wheat, corn, soy, sunflower against the blue sky with white clouds.

Processindustri

Processindustrier som avsaltningsanläggningar, kemisk industri, pappers- och massaindustri – och många fler – har flera tillämpningar gemensamt med kraftverk. Nedsänkta stålkonstruktioner, pumpar, vattenkanaler och kondensorer, för att nämna några exempel.

Katodiskt skydd bidrar till att maximera driftstiden och minska underhållet.

Exempelprojekt:

Plats: Norge
Omfattning: Design och leverans av katodiskt skyddssystem för kondensorvattenboxar

Plats: Cypern
Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för pumpar

Plats: Sverige
Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem

Plats: Sverige
Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för dammluckor

ENERGI

Våra arbeten inom energisektorn kan delas upp i tre områden:

Exempelprojekt:

Plats: Nigeria
Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för nedgrävda rörledningar

Plats: Sverige
Omfattning: Drift och underhåll av katodiskt skydd för naturgasledningar.

Plats: Saudiarabien
Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för oljetankar

Plats: Malaysia
Omfattning: Design, leverans och installation av fjärrstyrt katodiskt skyddssystem för gasoltankar

oil storage tank
Två broar i betong

Infrastruktur & Byggnader

De vanligaste exemplen består av stål i betong (armering) och stålspont. Katodiska skyddssystem bidrar till att förlänga livslängden för broar, tunnlar, byggnader, hamnar, pirar och till och med flygplatser.

Exempelprojekt:

Plats: Sverige
Omfattning: Design och leverans av katodiskt skyddssystem för kantbalkar av betong

Plats: Stockholm
Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för armering i betong

Plats: Sverige
Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för armering i betong

Plats: Singapore
Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för bränsleledningar

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!