E-post

info@3ccc.se

Telefon

+46 (0)418 - 411 900

Besöksadress

Stationsplan 5, 268 73 Billeberga

Designat för korrosionskontroll

3C skapar kundfördelar genom att erbjuda smarta och pålitliga produkter. Vår produktutveckling fokuserar på specialisering, medan sortimentet består av standardiserade moduler som anpassas till optimala lösningar.
Thor kontrollpanel – katodiskt korrosionsskydd

Thor kontrollenhet

En Thor-enhet kan styra upp till 20 likriktare i konstant ström-, spännings- eller potentialläge. Totalt 96 referenselektroder kan anslutas till systemet.

I standardversionen sköts systemet från en lokal kontrollpanel. Som ett alternativ kan ett fjärrsystem användas.

Likritare används som katodiskt skydd

Likriktare

Våra likriktare är utvecklade för katodiskt skydd. Tack vare switch mode-teknik hålls deras storlek och vikt till ett minimum.
MMO-belagd anod

Anoder

Vi levererar MMO-belagda anoder av titan för påtryckt ström och offeranoder i en rad olika utföranden beroende på specifika användningsområden. Nedan finns datablad för två vanliga anodtyper.

LC Probe och DataCell

LC Probe är en testsond som har utvecklats för att detektera lokal växelströmskorrosion hos nedgrävda rörledningar. Den fungerar lika bra som varning för annan slags korrosion. DataCell är en avancerad datalogger, utvecklad för automatiserad fjärrövervakning. Båda produkterna är fristående och självförsörjande med enkel funktionalitet – och pålitliga i tuffa miljöer.

Vill du veta mer om våra produkter?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!