Katodisk skydd

Katodiskt skydd

Katodiskt skydd förlänger kontinuerligt livslängden hos både gamla och nya betongkonstruktioner. Betong är i sig ett väldigt bra skydd – genom sitt i grunden höga pH-värde passiveras stål som är ingjuten i betong. Detta ända tills en stålarmering börjar korrodera. Det gör den på grund av inträngande klorider som bryter ner passivskiktet. Eftersom korrosionsprodukterna har en större volym än stål, börjar betongen att spjälkas, vilket i förlängningen kan få en betongkonstruktion att kollapsa. Katodiskt skydd stoppar effektivt pågående korrosion och därmed försämring av din betongkonstruktion.

Förhöjd korrosionshastighet är en elektrokemisk process som uppstår beroende på vilken miljö armeringen utsätts för. Havsvatten hos bropelare, kajer och kylvattenvägar, vägsalt som bilar sprider på vägbanor och i parkeringsgarage, eller klorerat vatten i badhus, är exempel på problematiska miljöer. När sedan armeringen exponeras för luft, får syret i luften fritt tillträde, vilket får korrosionen att accelerera samtidigt som betongens pH-värde sjunker.

Andra orsaker till förkortad livslängd på stålarmerade konstruktioner är frostskador och mekaniska skador som kan frilägga armeringen (båt som kör in i kaj, eller bil mot bro). Traditionella reparationer där man lagar skador på en gammal betongkonstruktion med ny betong, kan accelerera korrosionen på den befintliga armeringen då den nya betongen ger ett högt pH-värde och den gamla ett lågt. För att inte ny korrosion ska underminera lagningen är det därför nödvändigt att ta bort all kloridförorenad betong kring reparationen.

10 mervärden för katodiskt skydd

  1. Katodiska skyddssystem förlänger livslängden på konstruktioner
  2. Det är enkelt att kontrollera skyddets effektivitet.
  3. Skyddet kan användas med i nya konstruktioner i förebyggande syfte.
  4. Stoppar fortsatt korrosion i äldre konstruktioner.
  5. Äldre kontaminerad betong behöver inte alltid avlägsnas.
  6. Driftstopp som beror på renoveringar och lagningsarbeten minimeras.
  7. Driftssäkerheten ökar.
  8. Möjliggör kontinuerlig kontroll av korrosion med stor precision.
  9. Avgiven ström kan regleras för optimalt skydd under hela livslängden.
  10. Systemet kan styras och övervakas på distans via nätverk, vilket gynnar överblick och effektivitet.

Exempel på tillämpningsområde

Korrosionsskada på stål i betong på hamn

Våra lösningar

Thor kontrollpanel – katodiskt korrosionsskydd

Thor kontrollenhet

En Thor-enhet kan styra upp till 20 likriktare i konstant ström-, spännings- eller potentialläge. Totalt 96 referenselektroder kan anslutas till systemet.

I standardversionen sköts systemet från en lokal kontrollpanel. Som ett alternativ kan ett fjärrsystem användas.

Likritare används som katodiskt skydd

Likriktare

Våra likriktare är utvecklade för katodiskt skydd. Tack vare switch mode-teknik hålls deras storlek och vikt till ett minimum.
MMO-belagd anod

Anoder

Vi levererar MMO-belagda anoder av titan för påtryckt ström och offeranoder i en rad olika utföranden beroende på specifika användningsområden. Nedan finns datablad för två vanliga anodtyper.

LC Probe och DataCell

LC Probe är en testsond som har utvecklats för att detektera lokal växelströmskorrosion hos nedgrävda rörledningar. Den fungerar lika bra som varning för annan slags korrosion. DataCell är en avancerad datalogger, utvecklad för automatiserad fjärrövervakning. Båda produkterna är fristående och självförsörjande med enkel funktionalitet – och pålitliga i tuffa miljöer.

Vill du veta mer om våra produkter?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Vi hjälper dig gärna!