E-post

info@3ccc.se

Telefon

+46 (0)418 - 411 900

Besöksadress

Stationsplan 5, 268 73 Billeberga

Om oss

Företagsprofil

Ett specialiserat företag med globala strategiska partners

3C har ett starkt internationellt fokus och ett omfattande kunnande inom katodiskt skydd och applikationer i havsvatten.

Med inriktning på kraftverk, olja- och gas och avsaltningsanläggningar, är vårt uppdrag att erbjuda praktiska lösningar som säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet. Vi bygger långsiktiga relationer med internationella kontraktorer som vi erbjuder tillförlitlig expertis.

3C utvecklar ett produktsortiment för katodiskt skydd som inkluderar kompakta likriktare, fjärrövervakningssystem, kundanpassade anoder och testsonder för korrosionsdetektering.

brandon-desjarlais-Aiyb-8_ygJY-unsplash

3C – När korrosion inte godtas!

Vår bakgrund

3C grundades år 1996 och etablerades snabbt som ett företag som erbjuder industrin högkvalitativa och innovativa lösningar för att upptäcka, förebygga och kontrollera korrosion.

Företaget har växt kontinuerligt och är idag den största svenska aktören, med kunder över hela världen.

Medlemskap & Samarbeten

Flera olika organisationer och institut är viktiga plattformar för oss genom utbyten av kunskap och erfarenhet.

Säkerhet & kvalitet

Säkerhet och kvalitet är viktiga hörnstenar i våra affärsprinciper. Dessa principer styr hur vi levererar våra produkter och tjänster så att de är säkra, tillförlitliga och kompatibla när det gäller hälsa, miljö och kvalitet. Läs våra policys genom att klicka på länkarna nedan:

Vi utför svenska projekt åt myndigheter, kommuner och ett flertal konsult- och entrepenadföretag. Våra anställda bär därför ID06.