E-post

info@3ccc.se

Telefon

+46 (0)418 - 411 900

Besöksadress

Stationsplan 5, 268 73 Billeberga

3C stolt sponsor till Ostindiefararen Götheborg!

Ostindiefararen Götheborg har anlöpt Helsingborgs hamn på vägen till bortre Ostindien (Kina).
Onsdag – torsdag 15-16 juni går det att gå ombord för guidat besök. (Eller i Köpenhamn den 20 – 24 Juli). När fartyget byggdes bidrog 3C med ett katodiskt skyddssystem. Nu har vi sponsrat årets expedition genom en uppgradering med ny styrmodul och fjärrövervakning.

Vad är Ostindiefararen?
Fullriggaren Götheborg är en skalenlig replik av Ostindiska Companiets Götheborg som förliste år 1745. Vraket årerupptäcktes på 1980-talet varefter marinarkeologiska utgrävningar påbörjades. Mellan år 1995 och 2003 byggdes det nya Götheborg med historiska verktyg, material och byggmetoder. Fartyget sjösattes år 2003 och döptes 2004 av drottning Silvia. Året efter inleddes jungfrufärden till Kina. Och nu är det återigen dags för en expedition till Asien 2022-2023. Du kan följa den aktuella positionen här.

Vad är katodiskt skyddssystem?
Även om Götheborg är en rekonstruktion baserad på historiska källor, har det anpassats till dagens moderna krav på säkerhet och hållbarhet. Det katodiska skyddet hindrar metallen under vattenlinjen, som propeller, propelleraxel och roderbeslag, från att rosta sönder i det salta vattnet. 3C har levererat skräddarsydda anoder som förser skrovet med likström, som i sin tur skyddar fartyget genom att jämna ut de elektriska potentialskillnader som orsakar korrosion. Skyddet styrs automatiskt och kan kontrolleras både på plats och genom fjärruppkoppling.

Ostindiefararen under byggnation på varvet Terra Nova.

Dela inlägget:

Senaste nyheter: