Ostindiefararen Götheborg har anlöpt Helsingborgs hamn på vägen till bortre Ostindien (Kina).Onsdag – torsdag 15-16 juni går det att gå ombord för guidat besök. (Eller i Köpenhamn den 20 – 24 Juli). När fartyget byggdes bidrog 3C med ett katodiskt skyddssystem. Nu har vi sponsrat årets expedition genom en uppgradering med ny styrmodul och fjärrövervakning. …

3C stolt sponsor till Ostindiefararen Götheborg! Läs mer »