För den som vill veta mer om hur katodiskt skydd kan användas i Sverige och i stålarmerad betong rekommenderas följande artikel i senaste numret av Aktuella Byggen.