Produkter

Designat för korrosionskontroll

 

3C skapar kundfördelar genom att erbjuda smarta och pålitliga produkter. Vår produktutveckling fokuserar på specialisering, medan sortimentet består av standardiserade moduler som anpassas till optimala lösningar.

>  Ladda ned produktkatalog (pdf, engelska) 

3C Thor konrollpanel

Thor kontrollenhet

En Thor-enhet kan styra upp till 20 likriktare i konstant ström-, spännings- eller potentialläge.

Totalt 96 referenselektroder kan anslutas till systemet.

I standardversionen sköts systemet från en lokal kontrollpanel. Som ett alternativ kan ett fjärrsystem användas.

 

Likriktare

Våra likriktare är utvecklade för katodiskt skydd. Tack vare switch mode-teknik hålls deras storlek och vikt till ett minimum.

3C Switch mode likriktare
 
3C MMO Ti Disc-anod

Anoder

Vi levererar MMO-belagda anoder av titan för påtryckt ström och offeranoder i en rad olika utföranden beroende på specifika användningsområden. Nedan finns datablad för två vanliga anodtyper.

 

Tjänster

Vi kan hjälpa dig med hela det utbud av tjänster som krävs för ett framgångsrikt korrosionsskyddssystem.

■   Konceptuell och detaljerad design

■   Leverans av komponenter

■   Driftsättning, över hela världen

■   Periodiskt underhåll, över hela världen
■   Långsiktiga avtal, reservdelar och underhåll, över hela världen​
■   Våra kunniga ingenjörer utbildar din personal i alla aspekter av utrustningens handhavande     
 

LC Probe och DataCell

LC Probe är en testsond som har utvecklats för att detektera lokal växelströmskorrosion hos nedgrävda rörledningar. Den fungerar lika bra som varning för annan slags korrosion. DataCell är en avancerad datalogger, utvecklad för automatiserad fjärrövervakning. Båda produkterna är fristående och självförsörjande med enkel funktionalitet – och pålitliga i tuffa miljöer.

* Av Aegis

LC Probe korrosionsdetektor
DataCell logger
3C Test post
3C tjänster katodiskt skydd