Tillämpningar

Kompetta system 

 

Vi designar och tillverkar komponenter med utgångspunkt från platsen, installationsmiljön och de driftsförhållanden som gäller för din specifika tillämpning.

Skyddsobjekten återfinns vanligen i kraftverk, processindustrier och inom infrastruktur och olja-gassektorn.

Kraftverk

 

Historiskt sett har vår vanligaste typ av projekt handlat om applikationer i kraftverk. En betydande del av vår produktutveckling, kvalitetshantering och dokumenthantering är formad av detta.

När havsvatten används som kylvatten utsätts flera delar av ett kraftverk för förhållanden som är mycket gynnsamma för korrosion. Katodiskt skydd med påtryckt ström (ICCP) är ett kostnadseffektivt sätt att hantera sådana problem.

Exempelprojekt

Projekt: Black Point
Plats: Hong Kong
År: 2017
Slutkund: Castle Peak Power Company Ltd
Entrepenör: Siemens
Omfattning: Design och leverans av flera katodskyddssystem i kraftverk av typ CCGT

Projekt: South Bangkok
Plats: Thailand
År: 2017
Slutkund: Electricity Generating Authority of Thailand
Entrepenör: Siemens
Omfattning: Design och leverans av katodiskt skyddssystem för kondensorvattenboxar i kraftverk

Projekt: Oskarshamn 3
Plats: Sweden
År: 2016
Slutkund: Eon/ Fortum.
Omfattning: Design och leverans av katodiskt skyddssystem för kylvattenkanaler

Projekt: Shuqaiq Steam Power Station
Plats: Saudiarabien
År: 2014-16
Slutkund: SEC
Entrepenör: Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
Omfattning: Design och leverans av katodiska skyddssystem för cisterner, pumpar, rörledningar och vattenintag

Processindustri

 

Processindustrier som avsaltningsanläggningar, kemisk industri, pappers- och massaindustri - och många fler - har flera tillämpningar gemensamt med kraftverk. Nedsänkta stålkonstruktioner, pumpar, vattenkanaler och kondensorer, för att nämna några exempel.

 

Katodiskt skydd bidrar till att maximera driftstiden och minska underhållet.

Exempelprojekt

Projekt: Elkem
Plats: Norge
År: 2014
Slutkund: Thamshavn
Entrepenör: SiemensOmfattning: Design och leverans av katodiskt skyddssystem för kondensorvattenboxar

Projekt: Dhekelia Desalination Plant
Plats: Cypern

År: 2012
Slutkund: Caramodian Desalination Company
Entrepenör: KSBOmfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för pumpar

Projekt: SSAB Kylvattenintag
Plats: Sverige
År: 2009
Slutkund: SSAB Oxelesund
Entrepenör: 3COmfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem

Projekt: Viskan
Plats: Sverige
År: 2004
Slutkund: Södra Cell AB, Värö bruk
Entrepenör: 3C

Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för dammluckor

Olja & Gas

 

Våra arbeten inom olja- och gassektorn kan delas upp i

- Fältundersökningar

- Tankar

- Nedgrävda rörledningar

Exempelprojekt

Projekt: Azura Edo
Plats: Nigeria
År: 2017
Slutkund: Azura Power West Africa
Entrepenör: Siemens AG

Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för nedgrävda rörledningar

Projekt: Swedgas CIPS 
Plats: Sverige
År: 2014
Slutkund: Swedgas AB
Entrepenör: -
Omfattning: Fältundersökningar av gasledning

Projekt: Shuaibah III IWPP
Plats: Saudiarabien
År: 2006
Slutkund: Shuaibah Water and Electricity Company
Entrepenör: Fichtner / Siemens PG

Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för oljetankar

 

Projekt: Shell LPG Sepangar Bay
Plats: Malaysia
År: 2003
Slutkund: Shell

Omfattning: Design, leverans och installation av fjärrstyrt katodiskt skyddssystem för gasoltankar

Infrastruktur

& Byggnader

 

De vanligaste exemplen består av stål i betong (armering) och stålspont. Katodiska skyddssystem bidrar till att förlänga livslängden för broar, tunnlar, byggnader, hamnar, pirar och till och med flygplatser.

> Läs mer om katodiskt skydd av stålarmerad betong här (pdf)

Exempelprojekt

Projekt: Ölandsbron 
Plats: Sverige

År: 2016
Slutkund: Trafikverket
Entrepenör: Svevia

Omfattning: Design och leverans av katodiskt skyddssystem för kantbalkar av betong

Projekt: Fredshällstunneln 
Plats: Stockholm
År: 2011
Slutkund: Stockholms stad
Entrepenör: Waterjet Öst AB

Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för armering i betong

Projekt: SSAB Stålhamn (flera faser)
Plats: Sverige
År: 2007 / 2010  / 2012 / 2013 
Slutkund: SSAB Oxelesund
Entrepenör:  BAKK Entrepenad AB

Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för armering i betong

Projekt: Paya Lebar Air Force Base
Plats: Singapore
År: 2005
Slutkund: Singapore Air Force

Entrepenör: -

Omfattning: Design, leverans och driftsättning av katodiskt skyddssystem för bränsleledningar