Data Protection

Information in English 

 

Your personal integrity and our handling of your personal information is important to us. We process your personal information in accordance with applicable regulations and not for any other purpose than those contained in our Data Protection Policy. Generally, we only save information that matters with the case, such as Name, Company, Address, Phone Number, Title, and Email. Discussed drawings and products are stored as well but protected on our servers and linked to drawing numbers and possibly company names.

 

With the General Data Protection Regulation (GDPR), you as an individual have the right to access your information, to correct it or in some cases delete it.

 

If you have any questions, you can always contact us at gdpr@3ccc.se.

Information på svenska 

 

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande regelverk och inte för något annat syfte än vad som framgår i vår dataskyddspolicy. Generellt så sparar vi endast information som har med ärendet att göra, såsom Namn, Företag, Adress, Tel nummer, Titel samt e-post. Diskuteras ritningar och produkter så finns även dessa lagrade men då skyddade på våra servrar och kopplade mot ritningsnummer och eventuellt företagsnamn.

 

Genom allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har du som individ rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade.

 

Har du några frågor kan du alltid kontakta oss på gdpr@3ccc.se.