• Daniel Hermansson

I media: Så säkras Sundvallsbron från rost


I tidningen Nordisk Infrastruktur nr 6 2017 beskrivs hur 3C's design och installation av katodiskt skydd utvärderas av Trafikverket.

Länk till artikel


© 2018 by 3C Corrosion Control Company AB