• Daniel Hermansson

I media: Landskrona hamn


Ovanligt nära vårt huvudkontor installeras katodiskt skydd med offeranoder. Den lokala tidningen skriver om det ur allmänhetens synvinkel:

Länk till artikeln


0 visningar

© 2018 by 3C Corrosion Control Company AB