Om 3C

I ett nötskal

Nyheter om 3C

Bakgrund

3C grundades år 1996 och etablerades snabbt som ett företag som erbjuder industrin högkvalitativa och innovativa lösningar för att upptäcka, förebygga och kontrollera korrosion.

 

Företaget har växt kontinuerligt och är idag den största svenska aktören, med kunder över hela världen.

Profil

Med ett starkt internationellt fokus och ett omfattande kunnande inom katodiskt skydd och applikationer i havsvatten, är 3C ett specialiserat företag med globala strategiska partners.

 

Med inriktning på kraftverk, olja- och gas och avsaltningsanläggningar, är vårt uppdrag att erbjuda praktiska lösningar som säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet. Vi bygger långsiktiga relationer med internationella kontraktorer som vi erbjuder tillförlitlig expertis.

 

3C utvecklar ett produktsortiment för katodiskt skydd som inkluderar kompakta likriktare, fjärrövervakningssystem, kundanpassade anoder och testsonder för korrosionsdetektering.

 

Starkt kundfokus, högsta kvalitet och omfattande kunnande. Det är 3C.

 

 

Folder med företagspresentation (pdf, engelska)

Medlemskap och samarbeten 

Flera olika organisationer och institut är viktiga plattformar för oss genom utbyten av kunskap och erfarenhet.

Säkerhet och kvalitet

Säkerhet och kvalitet är viktiga hörnstenar i våra affärsprinciper. Dessa principer styr hur vi levererar våra produkter och tjänster så att de är säkra, tillförlitliga och kompatibla när det gäller hälsa, miljö och kvalitet

>  Hälso- och säkerhetspolicy (pdf, engelska)

>  Miljöpolicy (pdf, engelska)

>  ISO 9001 certifikat, kvalitetsledningssystem (pdf, engelska)

■ Vi utför svenska projekt åt myndigheter, kommuner och ett flertal konsult- och entrepenadföretag. Våra anställda bär därför ID06.

 

Våra Referenser

 

Under årtionden har vi samlat erfarenhet genom leveranser och driftsättningar till kunder över hela världen. Några syns nedan.

Hela listan över referensprojekt (pdf, engelska)

3C installationer katodiska skyddssystem

Medarbetare