Corrosion Control Company

SPECIALIST PÅ KATODISKT KORROSIONSSKYDD
Praktiska lösningar för att upptäcka, förebygga och kontrollera korrosion hos konstruktioner i vätska, jord eller betong. När korrosion inte godtas.

Senaste projekt

Hinkley Point

Kärnkraftverk, Storbritannien

Design och leverans av katodiskt skyddssystem till stålkonstruktioner i kylvattenintag.

 

Kontakt

© 2018 by 3C Corrosion Control Company AB